5

W ramach ubezpieczenia komunikacyjnego możesz skorzystać z:

– Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – Obowiązkowe ubezpieczenie, które chroni posiadacza pojazdu z tytułu OC za szkody wyrządzone osobom trzecim.

– Ubezpieczenie Autocasco – Chroni przed stratami powstałymi w wyniku uszkodzenia lub kradzieży samochodu.

– Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – Chroni kierowcę oraz pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

– Ubezpieczenie Assistance – Pomoc 24 h na dobę w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu, w kraju i za granicą.

– Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym – W przypadku kolizji drogowej otrzymasz wsparcie w ochronie Twoich prawnych interesów.

Opony, szyby, bagaż.

 Usługi doradztwa ubezpieczeniowego są zupełnie bezpłatne!