mienie

W ramach ubezpieczeń majątkowych oferujemy:

–  ubezpieczenia domów oraz mieszkań od różnych zdarzeń,

–   ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób prywatnych,

–  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

–  ubezpieczenie ruchomości domowych

–  home assistance

PAMIĘTAJ!

Z nami wybierzesz i wykupisz najlepsze ubezpieczenie mieszkaniowe. Ubezpieczając nieruchomość, na którą zaciągasz kredyt zapewniasz sobie spokój w przypadku zdarzeń losowych, takich jak kradzież, zalanie czy pożar.

Korzyści oferty:

–  możliwość określenia sumy ubezpieczenia

– dopasowanie wysokości składki

–  wypełnienie polisy z Doradcą