1

W ofercie ubezpieczenia ochrony życia oferujemy:

Ubezpieczenia indywidualne – zabezpieczenie rodziny oraz zdrowia często stosowane również jako cesja do banków przy kredytach.

Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin oraz możliwość gromadzenia środków na przyszłość. Oferujemy umowy dodatkowe zabezpieczające pracownika i jego rodzinę,  dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

 – Pakiety medyczne to nowoczesne ubezpieczenie  zadowoli każdego pracownika i może być doskonałą alternatywą dla tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego.

Bez tytułu