Dobór ubezpieczeń to poważna decyzja. Nie pozostawiaj jej przypadkowi. Powierz nam negocjacje z towarzystwami – przekonasz się co może uzyskać profesjonalista!

Z nami zyskujesz, ponieważ:

■  Nie jesteśmy związani z żadnym ubezpieczycielem – działamy tylko w Twoim imieniu,

■ Opracowujemy indywidualne profesjonalne programy ochronne,

■ Otrzymasz pełne wsparcie w przypadku szkody,

■   Nie stracisz czasu,

■ Zapewniamy pełną poufność,

■   doradztwo jest bezpłatne.

 

 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące ubezpieczenia:

W ramach ubezpieczeń majątkowych oferujemy:

–  ubezpieczenia domów oraz mieszkań od różnych zdarzeń,

–   ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób prywatnych,

–  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

–  ubezpieczenie ruchomości domowych

–  home assistance

PAMIĘTAJ!

Z nami wybierzesz i wykupisz najlepsze ubezpieczenie mieszkaniowe. Ubezpieczając nieruchomość, na którą zaciągasz kredyt zapewniasz sobie spokój w przypadku zdarzeń losowych, takich jak kradzież, zalanie czy pożar.

Korzyści oferty:

–  możliwość określenia sumy ubezpieczenia

– dopasowanie wysokości składki

–  wypełnienie polisy z Doradcą

W ramach ubezpieczenia komunikacyjnego możesz skorzystać z:

– Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – Obowiązkowe ubezpieczenie, które chroni posiadacza pojazdu z tytułu OC za szkody wyrządzone osobom trzecim.

– Ubezpieczenie Autocasco – Chroni przed stratami powstałymi w wyniku uszkodzenia lub kradzieży samochodu.

– Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – Chroni kierowcę oraz pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

– Ubezpieczenie Assistance – Pomoc 24 h na dobę w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu, w kraju i za granicą.

– Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym – W przypadku kolizji drogowej otrzymasz wsparcie w ochronie Twoich prawnych interesów.

Opony, szyby, bagaż.

W ofercie ubezpieczenia ochrony życia oferujemy:

Ubezpieczenia indywidualne – zabezpieczenie rodziny oraz zdrowia często stosowane również jako cesja do banków przy kredytach.

Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin oraz możliwość gromadzenia środków na przyszłość. Oferujemy umowy dodatkowe zabezpieczające pracownika i jego rodzinę,  dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Pakiety medyczne to nowoczesne ubezpieczenie  zadowoli każdego pracownika i może być doskonałą alternatywą dla tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego.

Bez tytułu

 

Ubezpieczenia turystyczne na każdy rodzaj podróży – wyjazd prywatny, służbowy, na wakacje, do rodziny czy znajomych. Z biurem podróży lub na własną rękę.

U nas znajdziesz wszystko, czego Ci trzeba za przystępną cenę i co najważniejsze – bez wychodzenia
z domu!

NOWOŚĆ!!!

Ubezpieczenia na narty – Wszystko, czego potrzebujesz wyjeżdżając na narty lub snowboard – za granicę lub na terenie RP.

Odpowiedzialność cywilna rolnik – Obowiązkowe ubezpieczenie budynków.

Obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego, co oznacza, że nowo zakupione gospodarstwo powinno być tego samego dnia ubezpieczone, chyba, że poprzedni właściciel posiadał ubezpieczenie obowiązkowe. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela. Fakt zmiany właściciela powinien być niezwłocznie zgłoszony w towarzystwie ubezpieczeniowym. Obowiązek poinformowania o tej zmianie ciąży na dotychczasowym właścicielu (sprzedającym gospodarstwo). Jeżeli nabywca chce zawrzeć umowę u innego ubezpieczyciela, wówczas w ciągu 30 dni od daty zakupu gospodarstwa musi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w formie pisemnej.

– ubezpieczenie na życie

– ubezpieczenie upraw

– ubezpieczenie ciągników i maszyn