Przeznaczenie:

– dowolny cel konsumpcyjny

– finansowanie zakupu nieruchomości

– założenie własnego biznesu

– wydatki wymagające znacznego kapitału

Opis pożyczki:

Pożyczka hipoteczna – to kredyt na cel dowolny z zabezpieczeniem na hipotece nieruchomości.

Zabezpieczenie może być ustanowione na hipotece własnej bądź bliskiej Ci osoby, która wyrazi zgodę na ustanowienie hipoteki przez bank.

U nas:

– kredyt aż do 80% wartości zabezpieczenia

– bezpłatne porównanie najlepszych ofert

– pomoc Doradcy w formalnościach

Zapraszamy na spotkanie z Doradcą!