Program MDM przeznaczony jest dla osób, które chcą zakupić  pierwsze mieszkanie, dom, lub kolejne w przypadku rodzin z min. trójką dzieci. Skierowany jest do małżeństw, osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko oraz singli – osób nie będących w związku małżeńskim. 

Dla każdej osoby która:

1. chce kupić mieszkanie albo dom jednorodzinny na rynku pierwotnym (czyli od osoby, która wybudowała go w ramach działalności gospodarczej, na przykład u dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej) lub wtórnym.

2. bierze kredyt hipoteczny na zakup mieszkania albo domu. Informacje o wymaganiach, które musi spełnić kredyt, znajdziesz poniżej.

3. ma mniej niż 36 lat (w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego małżonka). Jeśli w danym roku kończysz 35 lat – możesz złożyć wniosek do 31 grudnia tego roku. Tego warunku nie muszą spełniać osoby wychowujące przynajmniej troje dzieci,

4. nie jest, ani wcześniej nie była, właścicielem mieszkania albo domu jednorodzinnego (w przypadku małżeństwa każde z małżonków musi spełniać to wymaganie),Współwłasność mieszkania lub domu -Jeśli posiadasz część ułamkową (na przykład połowę lub jedną czwartą) mieszkania lub domu jednorodzinnego – możesz skorzystać z programu MdM

5. nie przysługuje jej, ani nie przysługiwało, spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego (w przypadku małżeństwa każde z małżonków musi spełniać to wymaganie),Jeśli jesteś współwłaścicielem budynku mieszkalnego, to nie możesz skorzystać z programu MdM, jeśli udział we własności budynku jest równy powierzchni co najmniej jednego mieszkania w tym budynku.

6. nie jest i nie była właścicielem budynku mieszkalnego, na przykład kamienicy (w przypadku małżeństwa każde z małżonków musi spełniać to wymaganie),Współwłasność budynku mieszkalnegoJeśli jesteś lub byłeś współwłaścicielem budynku mieszkalnego, to nie możesz skorzystać z programu MdM, w przypadku, gdy udział we własności budynku jest lub był równy powierzchni co najmniej jednego mieszkania w tym budynku.

Jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, możesz otrzymać dofinansowanie na zakup drugiego lub kolejnego mieszkania. Pamiętaj, że dofinansowanie z programu MdM możesz otrzymać tylko raz.

10% dla singli i bezdzietnych małżeństw,

15% dla rodzin z dziećmi, osób samotnie wychowujących dziecko,

20% dla rodzin z 2 dzieci

30% dla rodzin z 3+ dzieci

*Dodatkowe wsparcie – w postaci spłaty części kredytu w wysokości 5 proc. – przewidziano dla rodzin, które korzystały z programu MdM, w których w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania liczba dzieci zwiększy się o trzecie lub kolejne po trzecim dziecko. To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

1. Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekroczyć:

⇒75 m², a domu jednorodzinnego 100 m² – jeśli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowujesz jedno lub dwoje dzieci albo nie masz dzieci.

85 m², a domu jednorodzinnego 110 m² – jeśli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowujesz troje lub więcej dzieci.

zapoznaj się z informacją o pow. użytkowej

2. Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekroczyć ustalonego limitu.

 Aktualne limity dostępne na: limity cenowe na IV kwartał 2015r

Pamiętaj, że wysokość dofinansowania jest liczona maksymalnie do 50 m² powierzchni użytkowej, a jeśli wychowujesz przynajmniej troje dzieci – do 65 m² powierzchni użytkowej.

1 bank, w którym zamierzasz wziąć kredyt, musi mieć zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. (Przyjdź do nas i sprawdź aktualną listę banków)

2 kredyt możesz wziąć tylko na zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego,

3 kredyt musisz wziąć na co najmniej 50 proc. ceny tego mieszkania albo domu jednorodzinnego,

4 kredyt musisz wziąć na co najmniej 15 lat w polskiej walucie (złoty).

wyliczanie dopłaty

Przyjdź do nas wyliczymy Twoją dopłatę! 

przeczytaj: Dziennik ustaw, zmiana ustawy

źródło: https://www.mir.gov.pl

W przypadku gdy kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej, do kredytu razem z beneficjentem MDMu mogą przystąpić dowolne osoby. Osoby nieposiadające zdolności kredytowej mogą poprosić o wsparcie dowolną osobę, a nie jak dotychczas najbliższych. Otwarta jest więc droga również dla związków nieformalnych.

Jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat.

Tak jak w pytaniu nr 2. oraz w przypadku gdy wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych np. zmieni przeznaczenie mieszkania przykładowo na działalność gospodarczą, uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego

(wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Wówczas kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat.

Niestety nie, dofinansowanie we wszystkich przypadkach mieszczących się w maksymalnym metrażu jest maksymalnie do 50 m kw, przy trójce dzieci – do 65 m²

Informację o dopuszczalnych metrażach oraz limitach cenowych znajdziesz wyżej.

 Jeżeli zdolność kredytowa na to pozwala, minimalny okres to 15 lat.

MDM to jednorazowye dofinansowaniu wkładu własnego.

Udzielane jest w momencie wypłaty kredytu.

Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK.

Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

Jeśli kupujesz mieszkanie albo dom, które zostały już oddane do użytkowania, dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek sprzedającego jako ostatnia część należności wobec niego,

Tak jeśli jest to część ułamkowa nie stanowiąca osobnego lokalu.

Nie jeśli ta połowa domu stanowi osobne mieszkanie.

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabyte od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT

Niestety nie, warunek nieposiadania własnego domu lub mieszkania odnosi się także do przeszłości.

Nie ma konkretnego banku, który zaoferuje każdemu klientowi taką samą ofertę.

Warunki kredytu zależą od różnych czynników sytuacji finansowej klienta, wartości mieszkania, wysokości wkładu, historii kredytowej.

Chcąc porównać ofertę zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Zadaj je nam:

Formularz

Imię i nazwisko (wymagane)

E-mail (wymagane)

Numer Telefonu

Treść wiadomości

                

Chcesz porównać ofertę?

Zapraszamy na bezpłatną konsultację!

 

 

Zarejestruj się do programu!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Województwo (wymagane)