W ramach współpracy proponujemy proste i nowoczesne rozwiązania dla małych i średnich firm.

 

▪ kredyt na rozwój działalności. Możliwość ubiegania się o kredyt bez zdolności kredytowej, bez zabezpieczenia rzeczowego.

▪   finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta, np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itd., a także na spłatę zadłużenia (kredytu inwestycyjnego) w innym banku

▪   kredyt gotówkowy dla Firm-– finansowanie działalności przedsiębiorstwa; dowolny cel, np. otwarcie nowego punktu Sprzedaży; zrobienie zapasów po okazyjnej ocenie; modernizacja majątku (małe Inwestycje) – ważne: bez rozliczania FV.

▪    Produkt jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność rolniczą, w tym produkcję zbóż, sadowniczą hodowlaną lub działy specjalne produkcji rolnej. . Daje możliwość skorzystania z max 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału pożyczki, w tym czasie klient płaci tylko raty odsetkowe.

▪    Usługa finansowa polegająca na nabywaniu od przedsiębiorców, za określoną cenę, wierzytelności przysługujących mu w stosunku do jego kontrahentów oraz świadczeniu na rzecz przedsiębiorcy wielu innych usług TO REDUKCJA RYZYKA I POPRAWA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA BEZ WZROSTU ZADŁUŻENIA! TO DOBRE ROZWIĄZANIE NA KAŻDY CZAS!

▪  W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy:

√  niewielkie zaangażowanie własnego kapitału

√ optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa)

√  możliwość rozliczenia podatku VAT.

W ofercie posiadamy zarówno leasing finansowy jak i operacyjny.

W ramach naszych usług oferujemy:

√    analizę potrzeb finansowych firmy

√     pomoc w uzyskaniu optymalnej formy finansowania

√     wsparcie w negocjacjach z bankami

√     pomoc w niezbędnych formalnościach

Jeśli interesujesz się ofertą skontaktuj się z nami.