» » » Nareszcie oczekiwane ZMIANY w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych !

Nareszcie oczekiwane ZMIANY w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych !

wpis w: Artykuły | 0

rodzina mdm

W końcu doczekaliśmy się zmian w rządowym programie “Mieszkanie dla Młodych”. Nowelizacja ustawy została podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to dobra wiadomość dla nas jak i naszych klientów, gdyż obecna ustawa zawierała sporo ograniczeń dla potencjalnych beneficjentów.

Oto nowości, na które czekali klienci:

* możliwość zakupu nieruchomości na rynku wtórnym oraz mieszkania od spółdzielni mieszkaniowych. Wcześniej możliwy był zakup nieruchomości na rynku pierwotnym.

*Zwiększenie możliwości dla osób nieposiadających zdolności kredytowej.

Nowelizacja przyjmuje, że do kredytu razem z beneficjentem MDMu mogą przystąpić dowolne osoby. Osoby nieposiadające zdolności kredytowej mogą poprosić o wsparcie dowolną osobę, a nie jak dotychczas najbliższych. Otwarta jest więc droga również dla związków nieformalnych.

Rodziny z trójką lub więcej dzieci skorzystają dodatkowo:

*W przypadku rodzin wielodzietnych, zniesione zostały wymogi nieposiadania wcześniejszego mieszkania oraz limitu wieku. Rodziny takie mają szanse na zamianę, ciasnego mieszkania na większe lokum, nawet, jeśli oboje małżonkowie są w wieku powyżej 35 lat. Dodatkowym atutem dla rodzin wielodzietnych jest wyższy mnożnik dofinansowania (30%), a wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększy się z 50 m2 do 65 m2.

Dofinansowanie wkładu własnego uzależnione od liczby posiadanych dzieci:

– 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów

– 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko

– 20% przy dwójce dzieci

– 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

Uproszczenie zasad zakupu mieszkań od zadłużonych deweloperów.

Z ustawy usunięto warunek wypłaty dofinansowania po zawarciu przez nabywcę ostatecznej umowy kupna-sprzedaży. Rezygnacja z tego warunku uprości życie wielu kupującym mieszkanie od dewelopera, który sam także zaciągnął kredyt na zakup mieszkania. Nowelizacja zakłada rezygnację z warunku podpisania przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania przed wypłatą środków pochodzących z funduszu dopłat.

Warto zapoznać się z:

Przebieg prac po skierowaniu projektu do sejmu

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3246

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 

 http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/3246_u/$file/3246_u.pdf

 

 

Masz pytania ?

Zapraszamy po bezpłatną konsultację!